Általános Információ

 

Iskolaszerkezet, osztálytípusok

 

2017/2018-as tanévben 71 pedagógus irányításával 19 osztályban 620 fő kezdi tanulmányait. Kollégiumi férőhelyeink száma 341.

 

Jelenlegi osztálystruktúránk:

 

A

B

C

D

4 évfolyamos: haladó angol/haladó német

4 évfolyamos:

nyelvi tagozat

(kezdő angol, kezdő francia, kezdő spanyol)

5 évfolyamos:

Arany János Tehetséggondozó

Program

5 évfolyamos:

nyelvi előkészítő

angol/német

 

Az öt évfolyamos képzés erős nyelvi-informatikai alapozást biztosít, a specializáció csak az utolsó két évfolyamon következik. Érdeklődésüknek megfelelően a tanulók egy vagy két tantárgyból emelt óraszámú képzésben vehetnek részt.

 

Az iskolaszerkezet rugalmasságát bizonyítja, hogy a második nyelv nincs osztályhoz kötve, évfolyamszinten indítunk angol, francia, német, spanyol, orosz csoportokat. A finn nyelvvel szakkörön ismerkedhetnek tanulóink.

 

Az egyéni fejlesztés és hatékonyság érdekében csoportbontásban tanítjuk a következő tantárgyakat: magyar, matematika, informatika, nyelvek, dráma.

 

A művészetek közül a drámának és a vizuális nevelésnek van kitüntetett szerepe.

 

Az évente megszervezett művészeti gálán sok-sok előadónak tapsolhatunk, galériánkban pedig grafikusaink, szobrászaink mutatkozhatnak be.

 

A sportágak közül fiú kéziseink és leány röplabdásaink, valamint a női tornacsapat érnek el országos sikereket. Ebben az évben beindítottuk a futsal sportkört is.

 

A nyelvtanulást és az országismeretet elősegítendő kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk: két német és egy finn testvériskolával büszkélkedhetünk.

 

Gimnáziumunk eredményes nevelő, oktató munkáját, az ország szellemi életében betöltött szerepét mutatja, hogy neves közéleti személyiségek, válogatott sportolók, más kontinensen is elismert tudósok és művészek karrierjét alapozták az egymást váltó, elkötelezett tanárnemzedékek.