Közzétételi lista

 

 

2017. szeptember 1.

 

-   Intézményünkben a tantestület létszáma 71 fő: a gimnáziumban 54-en, a két kollégiumban 17-en dolgoznak. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége az Iskolánkról / Dolgozóink névsora hivatkozás alatt található.

 

-  A nevelő és oktató munkát segítőkről az információk (vastagon szedve) az Iskolánkról / Dolgozóink névsora hivatkozás alatt találhatók.

 

- Az országos mérés-értékelés eredményei az Iskolánkról / Országos kompetenciamérés hivatkozás alatt találhatók.

 

-  Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói a 2016-2017. tanévben:

A tanulók létszáma 2016. október 1-jén:  628 fő.
A tanulók létszáma 2017. június 15-én: 626 fő.
A lemorzsolódási arány 0,003 %.

Évismétlő: 0 fő
     

-    Az érettségi vizsgák eredményei az elmúlt tanévekben:

 

 

-  Iskolánkban heti 2 órában kézműves szakkör működik. A szakkör igénybevételének lehetőségéről a Dokumentumok/Házirend (IV.6.; VI.1.m), illetve az Dokumentumok/Szervezeti és Működési Szabályzat (5.1.8.; 6.1-4.), valamint a Dokumentumok/Pedagógiai Program (1.7.2.) hivatkozások alatt olvashatnak.

 

A mindennapos testedzés lehetőségeiről szintén a fenti dokumentumok adnak tájékoztatást.

 

-    A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait az Dokumentumok/Szervezeti és Működési Szabályzat (7.1.), valamint az Dokumentumok/Pedagógiai Programunk (1.6.; 1.9.2.1.) hivatkozások tartalmazzák.

 

-   Az iskolai tanév helyi rendje az Iskolánkról/Tanév rendje hivatkozás alatt található.

 

-   Intézményünk két kollégiummal rendelkezik. A Széchenyi úton lévő kollégiumban 174, a Tiszavasvári úton lévőben 147 tanuló elhelyezésére van lehetőség. Így minden kollégiumi elhelyezést igénylő diák részére biztosítani tudunk férőhelyet.

 

-    A gimnázium tárgyi ellátottsága:

 

szaktantermek száma 

6 db

interaktív táblával ellátott terem

20 db

könyvtár

1 db

tornaterem

2 db

tornapálya

2 db

tornaöltöző

3 db

kondicionáló terem

1 db

 

 

-    A 2017/2018-as tanévben indított emelt szintű felkészítő foglalkozások:

 

 

tantárgy

évfolyam

heti óraszám/csoport

csoportok száma

magyar

11.

2

1

12.

3

1

történelem

11.

2

2

12.

2

3

angol 

11.

2

1

12.

3

1

matematika

11.

6

2

12.

7

2

fizika

12.

3

1

társadalomismeret

11.

2

1

12.

2

1

kémia

11.

3

1

12.

4

2

biológia

11.

4

2

12.

5

3

informatika

11.

2

1

A csoportok száma összesen

25

 

 

-    A tanév végén tanulóink az alábbi táblázatban feltüntetett számú nyelvvizsgával rendelkeztek:

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakkörök: 2017/2018-as tanév

 

Kanyuk János Szabolcsné

rajz szakkör

2 óra/hét

Dr. Szilágyiné Bakajsza Ivetta

finn szakkör

1 óra/hét

Varga Ildikó

"Zig-Zug Pódium" - dráma szakkör

2 óra/hét

Bartha Dénes

kézilabda sportkör

4 óra/hét

Petrik Zoltánné

röplabda sportkör

2 óra/hét

Siető Andrea, Palotás Károly

fizika szakkör

2 óra/hét

Garai Miklós

kémia szakkör

2 óra/hét