A 2016. évi kompetenciamérés eredményei

 

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium.

A részletes eredmények megtalálhatóak a KIR tanügyigazgatási portálon: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=033652


2016. évi országos kompetenciamérésen résztvevő 10. évfolyamos tanulóink eredményesen teljesítettek matematikából és szövegértésből is. Jelentésre jogosult 134 tanulóból 125 tanuló rendelkezik mérésben elért eredménnyel.

 

 

A 2016-os átlageredményünk mind szövegértésből, mind matematikából szignifikánsan jobb az országos eredményhez képest.

 

 

 

 

A családi háttérindex (CSH-index) tükrében a szövegértésből elért átlageredményünk szignifikánsan magasabb a várhatónál, ami azt jelenti, hogy jobb eredményt sikerült elérnünk, mint az intézmények többségének sikerült volna, ha azonos körülmények között, azonos hátterű tanulókkal dolgoznának, mint mi.

 

 

Ez évi eredményünk szignifikánsan jobb az előző év eredményétől, és ha kidebb mértékben ugyan de jobb minden 2011 óta elért teljesítménytől, ami biztató a jövöre nézve.

 

MATEMATIKA

 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

 

 

Az oszlopdiagram az országos és a 4 évfolyamos gimnáziumokhoz viszonyított helyzetünket mutatja. Képzési típusunknak megfelelő gimnáziumok körében 277 iskola szignifikánsan gyengébben ételjesített, és csak 52 helyen értek el jobb eredményt.

 

 

SZÖVEGÉRTÉS

 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő intézmények száma és aránya (%)

 

Még jobbak az eredmények, mint matematikából. Képzési típusunknak megfelelő gimnáziumok körében 301 iskola szignifikánsan gyengébben ételjesített, és csak 36 iskolában lett jobb eredmény.