Matematika gyakorló feladatok

Előkészítő évfolyam

Arányok, arányos osztás

Geometria

Kombinatorika, valószínűségszámítás

Százalék számítás

Százalék számítás 2

Szöveges feladatok

Terület számítás

9. évfolyam

Geometria

Hatványozás, normálalak, zárójelbontás, nevezetes azonosságok

Szorzattá alakítás, algebrai törtek

Gyakorló feladatok algebrából

10. évfolyam

Gondolkodási módszerek

Sorbarendezési feladatok, gráfok

Gyökös feladatok

Gyöktényezős alak, diszkrimináns

Szöveges feladatok

Kör részei

Szögfelező tétel, hasonlóság

Hasonló síkidomok területe, hasonló testek térfogata

Trigonometria feladatok

11. évfolyam

Alapóra

Egész és törtkitevőjű hatványok, függvények

Exponenciális egyenletek, egyenletrendszerek, függvények

Trigonometria gyakorló

Koordinátageometria gyakorló

Kombinatorika gyakorló

Valószínűségszámítás gyakorló

Fakultáció

Ismétlés I.

Ismétlés II.

Ismétlés III.

Gyök, törtkitevő, exponenciális függvény, egyenlet

12. évfolyam

Síkgeometriai összefoglaló

Kamatos kamat, vegyes feladatok

Fakultáció

Eloszlások

Szöveges szélsőérték feladatok

Felhasznált irodalom:
Egységes Érettségi feladatgyűjtemény, Matematika I.-II. (KN-0320, KN-0321)
Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 9-10. (MS-2323)
Sokszínű matematika feladatgyűjtemény 11-12. (MS-2326)
Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából (NT-81307)
További források: Központi írásbeli érettségi feladatsorok